Jak wybrać najlepszy laserowy ręczny skaner 3D

Wybierając ręczny skaner laserowy 3D, bierzemy pod uwagę parametry urządzenia, głównie dokładność. Pamiętać jednak należy, że to tylko jeden z istotnych parametrów każdego skanera 3D. Kolejną istotną cechą, która jednak nie zawsze pojawia się w tabeli parametrów, jest precyzja. Tak naprawdę, to właśnie aspekt precyzyjności dopełnia ostateczny pogląd na temat wydajności skanera 3D.

Aby zaprezentować Wam znaczenie tych i innych kluczowych cech ręcznego laserowego skanera 3D przeprowadziliśmy ich szczegółową analizę na przykładzie zupełnie nowego skanera 3D – FreeScan UE

Skaner 3D Shining FreeScan UE
Kontrola dokładności

Zgodnie ze standardem walidacji VDI / VDE, FreeScan UE został użyty do dziesięciokrotnego skanowania standardowego detalu. Uzyskane dane zaimportowano do oprogramowania pomiarowego i porównano odległość sferyczną każdego pomiaru ze standardowymi wartościami detalu. Wyniki porównania przedstawiono poniżej.

Skaner 3D FreeScan UE test dokładności
Skaner 3D FreeScan UE wyniki pomiarów

Uwaga: Standardowa odległość sferyczna detalu jest certyfikowana przez jednostkę certyfikującą. Wyniki z dziesięciu pomiarów wykazały, że maksymalne odchylenie wynosi 0,0474, a minimalne odchylenie to 0,0013 mm. Pozwala to ocenić dokładność skanera 3D FreeScan UE na doskonałym poziomie.

2. Precyzja skanera 3D

Często skupiamy się na dokładności skanera 3D, a przeoczamy precyzję.
Precyzja odnosi się do stopnia zgodności między wartościami mierzonymi wielokrotnie w tych samych warunkach, co jest również określane jako powtarzalność.
Dokładność skanera 3D można przedstawić na przykładzie łucznika. Dobrym strzelcem jest tylko ten, który potrafi trafić w dziesiątkę i utrzymać ten wskaźnik trafienia za każdym razem kiedy strzela.
Dokładność możemy zatem określić jako odchylenie między każdym trafieniem a celem, podczas gdy precyzja opisuje odchylenie między wieloma trafieniami. Poniższe rysunki intuicyjnie pokazują różnicę między dokładnością a precyzją.

niska dokładność, wysoka precyzja

Rysunek przedstawia niską dokładność z wysoką precyzją. Cel zostaje trafiony, ale jest dalej od tarczy. Analogicznie do skanera 3D to zdjęcie wskazuje, że sprzęt nie jest bardzo dokładny, ale pomiary są stabilne w pewnym zakresie.

wysoka dokładność, wysoka precyzja

Rysunek przedstawia wysoki stopień zarówno celności, jak i precyzji przy wielokrotnych trafieniach w dziesiątkę. Analogicznie do skanera 3D ta liczba wskazuje, że skaner 3D jest dokładny i precyzyjny w pomiarach i działa dobrze.

niska dokładność, niska precyzja

Rysunek przedstawia niski poziom dokładności i precyzji. Wszystkie punkty są rozproszone i daleko od tarczy. Skaner 3D z tymi atrybutami nie jest ani dokładny, ani precyzyjny.

wysoka dokładność, niska precyzja

Rysunek przedstawia wysoki stopień dokładności i niski stopień precyzji. Miejsca trafień znajdują się blisko celu, ale są bardzo rozproszone. Skaner 3D z tymi atrybutami pokazuje, że pomiary są dokładne, ale niestabilne.

Pomiar powtarzalności

Metoda pomiaru powtarzalności jest bardzo intuicyjna, jest to po prostu wykonanie wielokrotnych pomiarów tych samych części.
Powyższa weryfikacja dokładności wykazuje, że ręczny skaner laserowy 3D FreeScan UE może utrzymać odchylenie w dziesięciu pomiarach w zakresie 0,0013 mm – 0,0474 mm. Inżynier ponownie przeprowadził pomiar dwóch części próbki, na podstawie zeskanowanych danych zaimportowanych do analizy odchyleń. Chromatogram pokazał, że kiedy FreeScan UE skanuje ten sam element wielokrotnie, wyniki pomiarów są stabilne i wiarygodne.

4. Płynność procesu skanowania

To kolejny bardzo ważny czynnik, który ma kluczowe znaczenie. Ręczny laserowy skaner 3D FreeScan UE może osiągnąć maksymalny obszar skanowania 510 mm * 520 mm. To w połączeniu z inteligentnymi algorytmami umożliwia szybkie i płynne uzyskiwanie wysokiej jakości danych skanowania dużych części próbek.

Sprawdzenie wydajności

Tym razem sprawdziliśmy wydajność skanera 3D podczas skanowania samochodu z błyszczącą czarną powierzchnią. Przed skanowaniem spędziliśmy około 5 minut wklejając znaczniki na połowie karoserii. Skanowaliśmy powierzchnię bezpośrednio, nie była wymagana żadna wstępna obróbka wstępna z zastosowaniem proszku. Skanowanie połowy powierzchni samochodu z wykorzystaniem FreeScan UE zajęło nam zaledwie około 7 minut.

skanowanie 3d samochodu

5. Lekkość i mobilność skanera 3D

Wraz z ciągłym doskonaleniem technologii skanowania 3D i dywersyfikacją scenariuszy zastosowań, wymagania dotyczące wygody obsługi urządzenia stale rosną. Ręczny laserowy skaner 3D FreeScan UE został zaprojektowany w celu poprawy komfortu użytkowania. Producent, koncentrując się na wydajności skanera 3D, uwzględnił również wagę sprzętu. Produkt ma lekką konstrukcję, waży zaledwie 670 g. Z kolei ergonomiczna walizka pozwoli na bezproblemowe przenoszenie urządzenia w dowolne miejsce.

6. Kompatybilność z oprogramowaniem do inspekcji

Stopniowo kryterium oceny skanera 3D staje się również stopień dopasowania i kompatybilności z oprogramowaniem inspekcyjnym.
Ręczny laserowy skaner 3D FreeScan UE umożliwia bezproblemowe zaimportowanie zeskanowanych danych za pomocą oprogramowania do inspekcji. Po zakończeniu skanowania wystarczy kliknąć w ikonę po prawej stronie oprogramowania, po tym moża bezpośrednio zaimportować zeskanowane dane do opcjonalnego oprogramowania kontrolnego, oszczędzając czas pracy i zwiększając jej wydajność.

Podsumowanie

Ogólnie rzecz biorąc, ocena wydajności ręcznego skanera laserowego 3D zależy głównie od aspektów wymienionych powyżej: dokładność jest podstawowym standardem, ale należy również wziąć pod uwagę powtarzalność. Na późniejsze doświadczenia użytkownika wpływa także płynność procesu skanowania, wygoda użytkowania oraz kompatybilność z oprogramowaniem kontrolnym.

Dowiedź się więcej na temat ręcznego laserowego skanera 3D FreeScan UE klasy metrologicznej

0 Points


Facebook
YouTube
LinkedIn