Oprogramowanie

Zapewniamy profesjonalne oprogramowanie obejmujące
skanowanie 3D, projektowanie 3D, inspekcję, symulację
i produkcję przyrostową dla klientów z różnych branż.

Oprogramowanie do skanowania 3D

Poprzez niezależne badania i rozwój, a także współpracę ze znanymi na całym świecie partnerami, SHINING 3D zapewnia profesjonalne oprogramowanie obejmujące skanowanie 3D, projektowanie 3D, inspekcję, symulację i produkcję przyrostową dla klientów z różnych branż.

model 3d

Oprogramowanie do projektowania 3D i inżynierii odwrotnej (stworzenie pliku z CAD z STL)

Oprogramowanie do kontroli wymiarów z wykorzystaniem skanu 3D

Podstawowe oprogramowanie do obróbki pliku STL przed wykonaniem inżynierii odwrotnej.

Oprogramowanie do inżynierii odwrotnej (stworzenie pliku CAD z STL)

Wirtualne prototypowanie

Wirtualna produkcja zapewnia niespotykaną wcześniej elastyczność projektowania zespołom rozwoju procesów przemysłowych. Poprzez wirtualną symulację inżynierowie mogą przewidywać i rozwiązywać problemy na długo przed ich fizycznym powstaniem.

oprogramowanie 3d

Wykrywanie defektów: pękanie materiału, fałdowanie, sprężynowanie, defekty kosmetyczne

Wykrywanie defektów: pękanie materiału, fałdowanie, sprężynowanie, defekty kosmetyczne

Wykrywanie defektów: porowatość, pęknięcia odlewów, pęcherze powietrza, niedolewy i niespawy 

Prognozowanie: odkształceń spawalniczych, struktury materiałowej, naprężeń po spawaniu, pękania

Oprogramowanie CAD/CAM

Oferujemy profesjonalny program CAD/CAM, który znacząco zwiększy wydajność oraz przyspieszy pracę w wielu branżach. Oprogramowanie jest rozwiązaniem kompleksowym, łączącym narzędzie generowania ścieżki z systemem CAD w jednym zintegrowanym środowisku CAD/CAM.

detal

Wydajne oprogramowanie CAM do tworzenia ścieżki narzędzia. Posiada zintegrowany system projektowania CAD.

Oprogramowanie do wizualnego programowania robotów offline.

Poproś o informacje na temat produktu i ceny