Ukazała się najnowsza wersja systemu ESI SYSTUS 2017

Miło nam poinformować, iż pojawiła się najnowsza wersja systemu SYSTUS, która została opracowana w ścisłej współpracy z wiodącymi międzynarodowymi firmami.SYSTUS 2017 jest kompletnym systemem dedykowanym do rozwiązywania skomplikowanych zagadnień w dziedzinie mechaniki, wymiany ciepła oraz elektromechaniki. Doskonale sprawdza się zarówno w sektorach energetycznych, jak i transportowych.

 

Główne nowości w SYSTUS 2017:

Analizy regulacyjne (Regulatory Analyses)

Dodano nowe przydatne opcje w analizach ASME/RCC-M (Zasady projektowania i budowy komponentów mechanicznych PWR – Pressurized Water Reactors). Pojawiła się również przemysłowa wersja dla ASME/RCC-M z zastosowaniem metody różnicowej (Differential Method).

Dodano także funkcję Przekrój, która  pozwala użytkownikowi zaprezentować wyniki dla punktów umieszczonych na płaszczyźnie lub prostej linii przecinającej analizowane zagadnienie. Funkcja ta została opracowana dla elementów objętościowych, a teraz jest dostępna  również dla elementów typu shell, pozwalając na badanie komponentów o małej grubości.

Optymalizacja topologii

Optymalizacja topologii jest matematyczną metodą optymalizującą kształt materiału zgodnie z dostępną przestrzenią projektową. Aplikacja oparta jest o technologie pozycjonującą, która precyzyjnie prowadzi do uzyskania optymalnego kształtu

Analiza pęknięć przy wykorzystaniu X-FEM (eXtended Finite Element)

Wartość tej metody polega na prześledzeniu propagacji pęknięcia przez ewolucje dwupoziomowych funkcji (pozycjonowanie) zamiast bezpośredniego ukazania pęknięcia. W nowej wersji, metoda X-FEM oraz polecenia służące do jej obsługi zostały znacznie usprawnione. Pozwala to na uzyskanie wyników spójnych z wynikami analizy FEM pęknięcia.

 

Pobierz SYSTUS 2017

System  SYSTUS 2017 można pobrać na portalu: https://myesi.esi-group.com

0 Points


Facebook
YouTube
LinkedIn