Automatyczna kompensacja narzędzi. Jak radzić sobie z odskokiem sprężystym?

Oprogramowanie PAM-STAMP dzięki zaawansowanym modelom materiałowym (m.in. model Yoshida Uemori) pozwala na skuteczne przewidzenie i zniwelowanie zjawiska powrotu sprężystego części tłoczonych, bez konieczności fizycznego prototypowania.

Zobacz efekty działania modułu kompensującego sprężynowanie na przykładzie poniższej części:

Odskok sprężysty określono na podstawie odległości pomiędzy modelem odniesienia a geometrią otrzymaną podczas symulacji:

Dla danej części tolerancja wymiarowa wynosiła 0.6 mm. Sprężynowanie wytłoczki o ponad 1 mm było niedopuszczalne. Program, po zadaniu mu odpowiednich parametrów optymalizacyjnych, już w pierwszej iteracji zmienił kształt matrycy w taki sposób, iż odskok sprężysty nawet w najbardziej newralgicznych miejscach mieścił się w zadanym polu tolerancji:

System PAM-STAMP zapewnia wsparcie w każdym etapie projektowania procesu tłoczenia – od otrzymania zapytania ofertowego, przez proces projektowania narzędzi, aż po optymalizację eliminującą nieprawidłowości wykryte podczas symulacji weryfikacyjnych. Pakiet gwarantuje ograniczenie kosztów oraz czasu niezbędnego do uruchomienia produkcji między innymi dzięki:

• Możliwości zredukowania liczby taktów,
• Umożliwieniu wykrycia ewentualnych problemów zaprojektowanego procesu tłoczenia oraz podjęciu odpowiednich akcji przed wyprodukowaniem pierwszych narzędzi,
Optymalizacji kształtu wykrojki oraz położenia linii okrawania,
• Skutecznemu przewidzeniu zjawiska powrotu sprężystego części i wykonaniu kompensacji narzędzi,
• Zmniejszeniu bądź całkowitemu wyeliminowaniu fizycznych prototypów.

Dowiedz się więcej o systemie PAM-STAMP

Aby uzyskać więcej informacji na temat systemu PAM-STAMP, kliknij tutaj >

0 Points


Facebook
YouTube
LinkedIn