Podsumowanie XXII Naukowo-Technicznej Konferencji Spawalniczej

Miło nam poinformować, iż w ubiegłym tygodniu w Międzyzdrojach, odbyła się XXII edycja Naukowo-Technicznej Konferencji Spawalniczej.  W jej trakcie nasi specjaliści: Pan Tomasz Kik, Pan Marek Slováček oraz Pan Bernard Wyględacz przeprowadzili prelekcję pt.”Analiza numeryczna procesu spawania wielościegowego złącza teowego oraz obróbki cieplnej po spawaniu”, która dotyczyła m.in. rozwiązań firmy ESI dla branży spawalniczej.

Podczas prelekcji przeprowadzono analizę numeryczną spawania i obróbki cieplnej po procesie spawania wielościegowego złącza teowego blach ze stali S355J2G3 o grubości 10 mm. Przeprowadzona została również kompletna analiza termo-metalurgiczna oraz analiza mechaniczna dwóch wariantów spawania: z podgrzewaniem wstępnym i bez podgrzewania.

Dokonane analizy wykazały znaczący wpływ zastosowanej obróbki cieplnej oraz podgrzewania wstępnego na rozkłady faz metalurgicznych w analizowanych złączach, jak również na rozkłady twardości, odkształceń i naprężeń. Wyniki analiz numerycznych dostarczyły wielu szczegółowych informacji o procesie,  nieosiągalnych albo bardzo trudnych do uzyskania w tradycyjny sposób tzn. w trakcie badań laboratoryjnych.

Zachęcamy  do pobrania streszczenia przedstawionego na konferencji refeartu. Link >

0 Points


Facebook
YouTube
LinkedIn