Comil Ônibus zredukował odkształcenia o 75% używając pakietu do symulacji spawalniczej

Wyzwanie

Firma Comil Ônibus poszukiwała sposobu redukcji odkształceń pospawalniczych ramy przednich drzwi autobusu. Gdy tradycyjna metoda prób i błędów nie przynosiła zadowalających wyników, ani wymaganej jakości, przedstawiciele firmy postanowili skorzystać z pomocy rozwiązań ESI-Group. Dzięki nawiązanej współpracy skrócono czas rozwoju i wydatków oraz uzyskano zadaną specyfikację.

„Symulacja sekwencji spawania za pomocą oprogramowania WELD PLANNER znacznie zmniejszyła koszty i czas produkcji. Wyniki symulacji pozwoliły nam kontrolować  wymiary kluczowych części i uniknąć przeróbek na linii produkcyjnej”  – André Luis Petry, Engineering Supervisor – Comil

Proces

  • W pierwszej fazie firma ESI opracowała badanie porównawcze  w celu porównania wyników symulacji programu WELD Planer z rzeczywistymi testami;
  • W drugiej fazie pracownicy firmy Comil zapoznali się z oprogramowaniem za pośrednictwem oficjalnego programu szkoleń i rozpoczęli swój pierwszy projekt zadaniowy – zintegrowanie symulacji CAE z całym procesem spawania.
  • Trzecią i najważniejszą fazą wdrożenia WELD PLANNER w firmie Comil stanowiło konsekwentne przestrzeganie przebiegu procesu spawania zgodnie z wytycznymi programu.

Historia

W pierwszej kolejności specjaliści z firmy Comil zaprojektowali  ramę przednich drzwi ze stali zgodnie ze standardami normy ABNT NBR 7008. Następnie różne elementy drzwi zostały pospawane metodą MIG. Za opracowanie przyrządów spawalniczych i kolejności spawania odpowiedzialny był dział prototypownia. W celu właściwego przeprowadzenia procesu spawania, przeprowadził on fizyczne testy metodą prób i błędów, optymalizując w ten sposób dobór przyrządów i kolejność czynności w procesie.

[foogallery id=”455″]

Korzyści

  • Spełnienie wymagań dotyczących tolerancji podzespołów spawanych bez żmudnych prób i błędów na hali produkcyjnej;
  • Lepsza jakość produktu i pozytywna opinia klientów;
  • Redukcja czasu i kosztów: rozwoju, napraw po spawalniczych oraz badań fizycznych .
  • Przeprowadzenie zmian pod względem technologicznym już we wczesnych etapach produkcji.
0 Points


Facebook
YouTube
LinkedIn