Współpraca z Wydziałem Odlewnictwa AGH w Krakowie i wręczenie certyfikatów z obsługi systemu ProCAST

Miło nam poinformować, że ścisła współpraca firmy VPI Polska z Wydziałem Odlewnictwa AGH w Krakowie zaowocowała pojawieniem się w roku akademickim 2017/2018 nowego przedmiotu w ofercie uczelni:  “Computer modeling of the casting solidification”. Zajęcia są realizowane dla studentów studiów II stopnia, na kierunku „Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich” i prowadzone są w języku angielskim.

Podczas zajęć studenci mogą zdobyć umiejętności potrzebne do prawidłowego przeprowadzania symulacji procesów odlewania w oprogramowaniu ESI ProCAST. Przedmiot prowadzi dr hab. inż. Andriy Burbelko, prof. AGH.

Lista omawianych w trakcie zajęć zagadnień:

 • Podstawy teoretyczne modelowania komputerowego krystalizacji stopów
 • Podstawy pracy z oprogramowaniem komercyjnym typu CAST CAE
 • Import i naprawa geometrii, generowanie siatki
 • Opis warunków jednoznaczności
 • Uruchomienie obliczeń i kontrola przebiegu symulacji
 • Analiza wyników modelowania i przygotowanie sprawozdań
 • Wnioskowanie o korektach lub poprawności technologii
 • Modelowanie specjalnych procesów technologicznych wykonania odlewów

Aby zapoznać się z syllabusem przedmiotu “Computer modeling of the casting solidification”, kliknij tutaj > 

Po ukończeniu kursu studenci mogą przystąpić do egzaminu, aby otrzymać certyfikat firmy ESI Group – producenta oprogramowania ESI ProCAST oficjalnie potwierdzający posiadane umiejętności. Uzyskany certyfikat umożliwia studentom również bezpłatne otrzymanie licencji systemu ESI ProCAST na okres 3 miesięcy, w przypadku zatrudnienia bądź podjęcia stażu / praktyki w wybranej odlewni.

W tym roku w ramach egzaminu należało wykonać  symulację technologii odlewniczej z wykorzystaniem programu ESI ProCAST, w następujących modułach:

 • Visual Mesh – CAD repairing, 2D and 3D mesh preparing
 • Visual CAST – Gravity Casting case using Flow and Thermal ProCAST Modules
 • ProCAST running calculation
 • Visual-Viewer  – Simulation results analyses

Następnie w dniu 9 kwietnia 2018 roku nastąpiło uroczyste wręczenie certyfikatów dla studentów, którzy zdobyli wymagane umiejętności i wykonali poprawnie zadanie egzaminacyjne,  spełniając jednocześnie wymagania certyfikacji.

Wręczenia certyfikatów dokonał Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka wraz z Dziekanem Wydziału Odlewnictwa AGH – dr hab. inż. Rafałem Dańko oraz przedstawicielem firmy ESI Group – Panem Vladimirem Krutišem.

Dziękujemy  Wydziałowi Odlewnictwa AGH za owocną współpracę w ramach tego przedsięwzięcia oraz wybór naszych systemów. Mamy nadzieję na organizację kolejnych wspólnych inicjatyw w przyszłości.

0 Points


Facebook
YouTube
LinkedIn