Przemysł 4.0 – Dotacja 20 mln zł na transformację firm

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza nowy konkurs, w którym maksymalna kwota grantu to równowartość 800 tys. zł.

Celem Pilotażu jest przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wdrożenia wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji.

 •  maksymalna kwota grantu to równowartość 800 tys. zł.
 • konkurs adresowany do małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność produkcyjną na terytorium Polski
 • obligatoryjny wkład własny wynosi min. 15 proc.
 • wnioski będzie można składać od 28 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.
dotacja

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

 • usługę polegającą na opracowaniu mapy drogowej
 • usługi doradcze związane z wdrożeniem mapy drogowej
 • zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wdrożenia wybranego obszaru transformacji
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Małe lub średnie firmy (z wykluczeniem mikro), które:

 • prowadzą działalność produkcyjną
 • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 2 mln zł
 • mają opracowaną mapę drogową (plan transformacji firmy w kierunku Przemysłu 4.0).
0 Points


Facebook
YouTube
LinkedIn