Projektowanie wnętrz dla uzyskania optymalnego komfortu oraz zmniejszenia zużycia energii – Jak wirtualne modele foteli i prototypowane kabiny wspierają wyzwania stawiane przez elektryczne i autonomiczne pojazdy

Zmiany związane z mobilnością spowodowały, że większość producentów samochodowych decyduje się na rozwijanie oraz komercjalizację pojazdów elektrycznych. Zasięg dla takich samochodów jest często dużą przeszkodą we wdrożeniu ich do produkcji masowej. Zwykle wartości zasięgu mierzone są dla średnich warunków pogodowych, podczas gdy w rzeczywistości, zmieniająca się pogoda (ciepło, zimno) mogą wpływać na aktywację systemu HVAC lub systemu klimatyzacji, która w konsekwencji ogranicza zasięg nawet o 40%. W takich okolicznościach nie dziwi fakt, że zmniejszenie zużycia energii w każdym systemie jest istotnym problemem.

Aby spełnić wymagania stawiane pojazdom elektrycznym oraz autonomicznym, na nowo opracowywane są kluczowe elementy takich samochodów. Zespoły inżynierów stają w obliczu żmudnego wyzwania, ponieważ są powołani do opracowania projektu kabiny przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i komfortu pasażerów oraz dostarczaniu pojazdów o wysokiej wydajności.

Aby sprostać tym wyzwaniom, inżynierowie wnętrz i miejsc muszą opracować nowe i innowacyjne projekty kabin i szybko iterować na różnych scenariuszach bez wpływu na ostateczny harmonogram dostaw. Dzięki rozwiązaniom ESI do wirtualnego prototypowania dotyczącym siedzeń i wnętrz, zespoły inżynierów testują komfort cieplny pasażerów, biorąc pod uwagę podgrzewane lub wentylowane fotele oraz system HVAC w kabinie. Rozwiązania te, stosowane od wczesnego etapu cyklu rozwojowego, wspierają projektantów i inżynierów w projektowaniu wyposażenia termicznego kabiny i fotela, zapewniając optymalną wydajność pod względem komfortu pasażerów i zużycia energii, zarówno w warunkach nominalnych, jak i eksploatacyjnych.

 

Przewidywane warunki termiczne oraz komfort są zgodne z rzeczywistymi wynikami, głównie dzięki prototypowaniu za pomocą precyzyjnych modeli ludzkich, wirtualnym siedzeniom oraz zamodelowanym zespołem HVAC. Bardzo istotna jest prawidłowa interakcja między wszystkimi tymi elementami.

Modele ludzkie stworzone przez ESI reprezentują nie tylko warunki nominalne, ale także uwzględniają termiczne zachowanie organizmu (termoregulacja) oraz pozwalają na ocenę komfortu cieplnego, aby dać obiektywną komfortu termicznego, który może być postrzegany jako wysoce subiektywny.

Jak już wspomniano, podgrzewane i wentylowane konstrukcje siedzeń są dość złożone i wymagają uwzględnienia wszystkich interakcji między pasażerem, siedzeniem i systemami ogrzewania oraz wentylacji. Do uzyskania prawidłowych wyników konieczne jest również zdefiniowanie zasad pracy termostatu i lokalizację czujnika. Ruch powietrza i wahania temperatury w kabinie można przewidzieć dzięki systemom CFD, które zapewniają stale aktualizowane informacje oraz właściwą wymianę ciepła między siedzeniem, pasażerem i kabiną.

Rozwiązanie ESI Interior oferuje inżynierom wnętrz wyjątkową możliwość wirtualnego testowania i optymalizacji innowacyjnego układu kabin pojazdów elektrycznych i autonomicznych, przyczyniając się do zwiększenia zasięgu samochodu w rzeczywistych warunkach jazdy.

Więcej informacji:  www.esi-group.com/vehicle-interior

0 Points


Facebook
YouTube
LinkedIn