PAM-STAMP – szybka weryfikacja wstępnej koncepcji tłoczenia.

PAM-STAMP – szybka weryfikacja wstępnej koncepcji tłoczenia.

System PAM-STAMP wspiera cały łańcuch projektowania procesu tłoczenia – od otrzymania zapytania ofertowego, przez proces projektowania narzędzi, aż po walidacje i optymalizację procesu eliminującą m.in. problemy związane ze sprężynowaniem detalu. Pozwala to znacznie ograniczyć koszty generowane przez fizyczne prototypy oraz poprawki istniejących narzędzi.

 

Zobacz jak system przyczynia się do szybkiej walidacji konceptu projektu narzędzi na przykładzie stalowego pudełka. Gotowy detal:

 

Po zaprojektowaniu narzędzi (do symulacji wystarczą jedynie powierzchnie tłoczące) możliwe jest przeprowadzenie szybkiej analizy procesu tłoczenia która wskaże ewentualne problemy. Narzędzia zaimportowane w systemie:

 

Wyniki symulacji dla koncepcji narzędzi zakładającej jedną operacje tłoczenia:

 

Już wstępna, szybka analiza wykazała iż pierwotnie założony procesu jest zły. W tym przypadku konieczne będzie rozbicie tłoczenia na parę operacji co pozwoli zredukować nadmierne pocienienie (prawie 70% dla pojedynczej operacji).

PAM-STAMP pozwala na wirtualne prześledzenie całego procesu produkcyjnego rozpatrywanej części, pozwalając na zlokalizowanie newralgicznych miejsc detalu i ewentualną modyfikacje geometrii części lub narzędzi przed wykonaniem pierwszych prototypów.

Ogranicz koszty wykorzystując środowisko symulacyjne PAM-STAMP do:

  • Zredukowania liczby taktów,
  • Wykrycia ewentualnych problemów zaprojektowanego procesu tłoczenia oraz podjęcia odpowiednich akcji przed wyprodukowaniem pierwszych narzędzi,
  • Optymalizacji kształtu wykrojki,
  • Skutecznego przewidzenia zjawiska powrotu sprężystego części i przeprowadzenia kompensacji narzędzi,
  • Zmniejszenia bądź całkowitego wyeliminowania fizycznych prototypów.
0 Points


Facebook
YouTube
LinkedIn