Ogranicz koszty i zużycie materiału dzięki optymalizacji kształtu wykrojki w PAM-STAMP

Zapraszamy do sprawdzenia, jak prosta analiza w systemie PAM-STAMP może przyczynić się do ograniczenia kosztów produkcji. Po wirtualnym zdefiniowaniu procesu tłoczenia, możliwa jest jego dokładna weryfikacja i optymalizacja. Umożliwia to rezygnację z kosztownych fizycznych prototypów.

Podczas projektowania procesu równie istotne co uzyskanie odpowiedniej tolerancji wymiarowej wytłoczek są również kwestie ekonomiczne. Optymalne jest uzyskanie jak największego uzysku materiałowego przy jednoczesnym bezproblemowym przebiegu tłoczenia. W praktyce wiąże się to z kosztownymi i żmudnymi próbami (iteracjami) dla różnych kształtów wstępniaka.

System PAM-STAMP dzięki możliwości optymalizacji konturu, na podstawie zaprojektowanych narzędzi w bardzo krótkim czasie pozwala wyznaczyć optymalny kontur. Jest to optymalizacja biorąca pod uwagę rzeczywisty proces tłoczenia, anizotropie blachy, tarcie oraz wszystkie istotne współczynniki procesowe, co czyni ją bardzo dokładną i wierną rzeczywistości.

Zoptymalizowany kształt wykroju pomaga oszczędzać materiał oraz pozwala ograniczyć końcowe operacje okrawania.

0 Points


Facebook
YouTube
LinkedIn