Pakiet PAM-STAMP – Rzeczywista estymacja kosztów produkcji

Dzięki unikalnemu podejściu system PAM-STAMP, obecnie jako jedyny jest w stanie dostarczyć precyzyjne informacje na temat kosztów produkcji wykrojki, które stanowią zwykle 50-80% ceny końcowego wyrobu.

Konwencjonalna estymacja kosztów przeprowadzana była dotąd następująco:

  • Wykonanie rozwinięcia części – bez wiedzy o geometrii matrycy, za pomocą solvera typu inverse, który nie bierze pod uwagę rozciągania się materiału podczas tłoczenia,
  • Odsunięcie rozwinięcia o pewną wartość, mającą reprezentować przyszłą geometrię naddatków na matrycy,
  • Przeprowadzenie operacji nestingu,
  • Kalkulacja kosztów.

W przypadku takiego podejścia istnieje bardzo duża szansa na to, że rozwinięcie będzie:

  • Zbyt duże, co przełoży się na wygórowaną cenę, mogącą zniechęcić ewentualnych klientów,
  • Zbyt małe, co może przełożyć się na dokonanie zaniżonej wyceny, która z kolei może przynieść tłoczni straty.

Dzięki systemowi PAM-STAMP możemy zaimplementować do analizy realistyczną, wstępną geometrię matrycy, co skutecznie eliminuje powyższe problemy i pozwala nam uzyskać dokładną estymację kosztów.

Proces będzie przebiegał więc następująco:

  • Przygotowanie części do automatycznego wygenerowania geometrii matrycy – tj. załatanie otworów, ukrycie kołnierzy itp.,
  • Skorzystanie z funkcji Diestarter – która na podstawie samej części, w zaledwie klika minut samodzielnie wygeneruje powierzchnię matrycy (łącznie z naddatkami),
  • System razem z powierzchnią matrycy wygeneruje również minimalny zarys wykrojki, który będzie uwzględniał realne zachowanie się materiału podczas tłoczenia,
  • Przeprowadzenie operacji nestingu, dokładna analiza kosztów.

O systemie PAM-STAMP

PAM STAMP jest nowoczesnym i konkurencyjnym narzędziem, pozwalającym na kompletną symulacje procesów tłoczenia wraz z projektowaniem tłoczników, ich wirtualnym testowaniem oraz oceną odkształcalności. Czytaj więcej >

0 Points


Facebook
YouTube
LinkedIn