DSB EURO zwiększa wydajność za pomocą pakietu ProCAST

Firma DSB EURO s.r.o. ( obecnie funkcjonująca pod nazwą Ernst Leopold) produkuje odlewy z żeliwa szarego, sferoidalnego, staliwa, a także odlewy artystyczne.  Odlewy przeznaczone są dla przemysłu petrochemicznego, maszynowego, przemysłu samochodowego i energetyki.  Ponadto firma specjalizuje się w produkcji odlewów o niskiej wadze dla gospodarki wodnej i ma duże doświadczenie w odlewaniu większych odlewów artystycznych. Ulokowana w Republice Czeskiej firma zatrudnia 486 pracowników, obejmuje trzy odlewnie i jedną modelarnię.

Wyzwanie

Poprawienie jakości odlewów, zmniejszenie udziału braku,  wzrost konkurencyjności firmy.

Historia

W  2006 r.  firma DSB EURO ogłosiła przetarg na zakup nowoczesnego oprogramowania do komputerowej symulacji procesów odlewniczych. W wyniku przetargu zdecydowano a o zakupie nowoczesnego oprogramowania ProCAST firmy ESI Group. Program ten został wybrany spośród trzech konkurencyjnych produktów z uwagi na jego dokładność w prognozowaniu technologii i wydajność obliczeniową, co zostało zweryfikowane w praktyce. Duże znaczenie przy wyborze miał również bardzo wysoki poziom wsparcia technicznego i specjalistyczne szkolenia zapewniane przez ESI Group.

Korzyści

“Celem DSB EURO jest zaspokojenie wymagań naszych klientów poprzez dostarczenie im produktów na najwyższym poziomie. ProCAST pomaga nam nie tylko w podwyższeniu jakości odlewów, ale także w zapewnieniu lepszej konkurencyjności.  System umożliwia terminową dostawę odlewów, eliminując niepotrzebne operacje związane z  ich ewentualną naprawą. Wreszcie, dzięki oprogramowaniu ProCAST otrzymaliśmy w 2008 roku “Europejską Nagrodę Jakości” , co otworzyło przed nami wiele możliwości dla nowej współpracy.” – Inż. Pavel Veselý, Production Director, DSB EURO s.r.o.

ProCAST skutecznie przyczynił się do podwyższenia konkurencyjności DSB EURO w zakresie wyboru optymalnych procesów technologicznych. Analiza kosztów produkcji przed i po wprowadzeniu pakietu ProCAST wykazała oszczędności wynoszące ponad 100 000 Euro w ciągu 18 miesięcy, poprzez poprawę wydajności oraz zmniejszenie kosztów remontów, napraw i reklamacji. Dzięki ProCAST planowanie produkcji jest stopniowo zmieniane, w celu umożliwienia realizacji innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które mogą być wcześniej sprawdzane  za pomocą zaawansowanych symulacji.

Wdrożenie systemu ProCAST na wczesnym etapie projektowania  zaowocowało lepszą współpracą z klientami DSB EURO. ProCAST pozwolił  na konstruktywną dyskusję i wprowadzanie  zmian projektowych przed wykonaniem realnego odlewu. Umożliwiło to nie tylko osiągniecie lepszej  jakości finalnego odlewu, ale również znaczącą poprawę poziomu komunikacji na linii odlewnia – klient.

Galeria

[foogallery id=”624″]

0 Points


Facebook
YouTube
LinkedIn