SYMULACJE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH


Oferujemy doradztwo techniczne oraz możliwość przeprowadzenia numerycznych symulacji procesów technologicznych spawania, tłoczenia blach i kompozytów, odlewania oraz symulacji multifizycznych, wibroakustycznych jak i przepływów CFD. Analizy tego typu pozwalają przewidzieć oraz szybko i skutecznie rozwiązać wszystkie problemy projektowe i produkcyjne.

Dzięki nim otrzymają Państwo szczegółowe i precyzyjne wyniki, które pozwolą w pełni zrozumieć wpływ różnych parametrów na cały proces technologiczny. Dodatkowo zastosowanie symulacji numerycznych znacznie skróci czas produkcji urządzeń oraz zwiększy jakość ich projektowania. Poniżej przykładowe korzyści jakie niosą symulacje procesów tłoczenia:

  • Oszczędność czasu poprzez szybkie rozwijanie przetłoczeń do formatu dxf lub igs,
  • Optymalizacja kosztów przez nesting rozwinięcia,
  • Szybkie ofertowanie dzięki wstępnemu określeniu wykonywalności wraz ze wskazaniem newralgicznych miejsc detalu,
  • Możliwość ograniczenia liczby taktów poprzez analizę stabilności i weryfikację całego procesu w oparciu o graniczną krzywą tłoczności, grubość, pocienienia oraz odkształcenia na każdym etapie procesu,
  • Ograniczenie liczby fizycznych prototypów dzięki prognozie odskoku sprężystego elementu oraz możliwości wykrycia ewentualnych defektów kosmetycznych części,
  • Ograniczenie kosztów przez określenie sił niezbędnych do przeprowadzenia procesu tłoczenia.