PA12-S 1550


pa12-s-1550

 

PA12-S 1550

PA12-S 1550to drobny proszek poliamidowy, który  jest idealny do stosowania na  szeroką skale, od tworzenia  rzeczy użytku codziennego, po przemysł lotniczy.  Materiał ten posiada imponującą  specyfikację, oferują doskonałą rozdzielczość na konturach i wysoką jakość powierzchni, z bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi i zachowaniem plastyczności dla prototypów oraz części końcowego użytku.

Główne właściwości i zalety

 • Drobna wielkość cząstek 42µm
 • Wysoka dokładność konturów i powierzchni
 • odporny na promieniowanie UV w środowisku soli fizjologicznej
 • Niska porowatość
 • Odświeżanie pozwala na ciągłe używanie go w cyklu odsiewanie-odświeżanie
 • Właściwości mechaniczne i zachowanie takie samo jak w wtryskiwanych częściach
 • Niskie koszty eksploatacji
 • Może być barwione w kolorach: czarny, niebieski, czerwony, szary

Specyfikacja techniczna*

Gęstość nasypowa:  0.50 g/cm3
Gęstość elementu:  0.98 g/cm3
Higroskopijność:  0.50% (ASTM D570)
Temperatura topnienia:  181-183°C
Odkształcenie cieplne 1.8 MPa:  86°C
Wytrzymałość na rozciąganie:  44 MPa
Moduł sprężystości przy rozciąganiu:  1550 MPa
Wydłużenie przy rozciąganiu:  15%
Wytrzymałość na zginanie:  N.A
Moduł sprężystości przy zginaniu:  1350 Mpa
Udarność (wg Izoda):  68 KJ/m2
Test Shore’a (shore D):  68 Shore D
Przewodność elektryczna:  Izolator
Chropowatość powierzchni po procesie i cięciu Ra:  7 µm
Chropowatość po wykończeniu powierzchni Ra:  7 µm
Testowanie wg normy / certyfikat:  ISO

*Dane wstępne. Charakterystyka  działania tych materiałów może ulec zmianie w zależności od zastosowania produktu, warunków pracy, łączonych materiałów lub końcowego wykorzystania.

Kompatybilność

Materiał jest kompatybilny z następującymi drukarkami 3D z serii ProMaker :

 • ProMaker P1000
 • ProMaker P2000 SD
 • ProMaker P200HT
 • ProMaker P4000 SD
 • ProMaker P4000 HS
 • ProMaker P400X