ZDERZENIA / CRASH TESTY


 

Virtual Performance Solution

W 1985   roku ESI Group, we współpracy z niemieckim konsorcjum pod przewodnictwem Volkswagena, dokonała pierwszego wirtualnego zderzenia całego samochodu. Był to znaczący krok prowadzący do rozwoju PAM-CRASH, flagowego oprogramowania firmy ESI, służącego do przeprowadzania wirtualnych testów zderzeniowych.

Dalszy rozwój PAM-CRASH doprowadził do powstania złożonego rozwiązania do wirtualnego testowania – Virtual Performance Solution. Wykorzystując tylko jeden uniwersalny model, Virtual Performance Solution pozwala na przeprowadzenie wielu równoległych, złożonych symulacji dotyczących:

• Wibroakustyki,

• Bezpieczeństwa (PAM-CRASH),

• Trwałości,

• Sztywności i wytrzymałości,

• Komfortu pasażerów.

Wykonywalność/szacunek kosztów

System PAM-CRASH oparty o metodę elementów skończonych  jest odpowiedzią na potrzeby wielu gałęzi przemysłu. Pozwala on bowiem na symulowanie zachowania różnego rodzaju materiałów w warunkach obciążenia dynamicznego. PAM-CRASH znajduję szerokie zastosowanie w przemyśle automotive, gdyż umożliwia monitorowanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem oraz wydajnością pojazdu.


Korzyści:

• Zwiększenie produktywności,

• Obniżenie kosztów produkcji i oszczędność czasu dzięki wyeliminowaniu fizycznych prototypów,

• Pozwala zachować wysokie standardy bezpieczeństwa przy wysokiej funkcjonalności i wytrzymałości,

• Pozwala na sprawdzenie zachowania nowych materiałów,

• Możliwość wykorzystania jednego modelu do przeprowadzenia różnego rodzaju testów.

Przykładowe badania jakie mogą zostać wykonane na jednym modelu pociągu:

 

Uwzględnienie historii produkcji

Virtual Performance Solution uwzględnia w swoich obliczeniach cały łańcuch produkcyjny badanego zagadnienia: odlewanie, tłoczenie, kształtowanie kompozytów oraz spawanie, co sprawia że wyniki symulacji wiernie odzwierciedlają wyniki testów uzyskiwane przy wykorzystaniu rzeczywistych prototypów. Połączenie symulacji z całym procesem kształtowania danej części jest wymagane, aby prawidłowo uwzględnić własności materiału zmieniające się podczas poszczególnych procesów.

 

Oszczędność czasu dzięki zastosowaniu modelowania wieloskalowego

PAM-CRASH wykorzystując wieloskalowe podejście do modelowania, pozwala na znaczne skrócenie czasu obliczeń. Zamiast  dokonywać obliczeń dla całej konstrukcji, oprogramowanie izoluje obszary o złożonej siatce i dla nich przeprowadza jednoczesne symulacje.

Modelowanie wieloskalowe pozwala na symulacje zachowania się materiału (np. zerwania) wykorzystując model EWK (ESI-Wilkins-Kamaluakos) lub inny charakteryzujący się krótkim czasem obliczeń. Modelowanie wieloskalowe oferuje również możliwość prostego łączenia wielu modeli. Funkcja ta jest szczególnie przydatna np. podczas symulowania zderzeń dwóch samochodów.

 

Rozbudowane i przyjazne środowisko pracy

Rozwiązanie Virtual Performance Solution zawiera wbudowany moduł Visual Environment- dedykowany interfejs graficzny dla pre i post processingu. Umożliwia on proste i intuicyjne przeprowadzanie symulacji oraz  równoległą współpracę nad jednym modelem wielu zespołom.

 

Biblioteka dodatkowych modeli

ESI oferuje szeroką i zatwierdzoną bibliotekę modeli gotowych do umieszczenia w symulacjach. Są to głównie propozycje manekinów oraz różnego rodzaju barier stosowanych zarówno do uderzeń frontalnych, jak i bocznych.

 

Zobacz film

Krótki  film przedstawiający możliwości ESI Virtual Performance Solution na przykładzie Audi A8.

 

Referencje

Oprogramowanie Virtual Performance Solution jest z powodzeniem wykorzystywane przez wiele znanych przedsiębiorstw na całym świecie,  m.in.:

• Bombardier Transportation

• Boeing Company

• Renault

• Audi

• Škoda Auto

„W Skoda Auto używamy VPS już od kilkunastu lat. Dzięki VPS możemy być bardziej efektywni, ponieważ używamy tego samego bazowego modelu dla tworzenia statystyk zderzeniowych, bezpieczeństwa oraz analiz statyki liniowej. Używamy tego modelu przy projektowaniu masek naszych pojazdów i pozwala nam na podejmowanie lepszy decyzji dotyczących zmian w projektach, w skróconych ramach czasowych. Możemy dzięki niemu uzyskać więcej korzyści, co umożliwi nam zastosowanie analizy uwzględniającej efekt „spring back” (sprężynowania) po zderzeniu.” – Thomas Kubr, CAE manager w Škoda Auto.