WYBUCHY I BALISTYKA


Symulacje-Wybuchy-i-balistyka-

Nasze rozwiązania umożliwiają przeprowadzanie kompleksowych symulacji procesów wybuchów i balistyki. Oferujemy również sprawdzone metodologie i sposoby zapewnienia innowacyjności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów, ryzyka oraz czasu opracowania produktu.

Szeroki wachlarz naszych systemów zaspokaja wszystkie główne potrzeby w zakresie symulacji wybuchów i balistyki, takie jak:

 • Szczegółowa analiza dynamiki lotu ciała w dowolnie zdefiniowanym układzie współrzędnych;
 • Szczegółowa symulacja aerodynamiki rakiet wielostopniowych;
 • Symulacja aerodynamiki poszczególnych elementów składowych rakiet i pocisków, takich jak: zbiorniki, skrzydła, stateczniki. Możliwa jest także ocena ich wzajemnego oddziaływania;
 • Symulacja działania układów wlotowych i dysz;
 • Symulacja balistyki końcowej pocisku. Prognoza przebijalności przez dowolny materiał (również kompozytowy);
 • Symulacja eksplozji ładunku IED lub miny pod pojazdem – prognoza poziomu wywoływanych uszkodzeń;
 • Symulacja wpływu obcej fali uderzeniowej na trajektorię lotu rakiety;
 • Symulacja wibroakustyczna podczas startu rakiety. Prognoza wpływu drgań wysokoczęstotliwościowych na podukłady mechaniczne;
 • Ocena poziomu wykrywalności radarowej oraz skutecznej powierzchni odbicia (Radar Cross Section RCS);
 • Symulacje CFD możliwe w zakresie prędkości do- nad- i hiperdźwiękowych;
 • Symulacja CFD wystrzelenia rakiety z wyrzutni;
 • Pakiety wspomagające technologię: tłoczenie, spawanie, odlewanie, tworzenie kompozytów.