PRZEPŁYWY(CFD)


Przepływy-(CFD)-Symulacje--przepływów-CFD

 

Obliczeniowa mechanika płynów (CFD) to technologia, która poprzez dokonywanie milionów obliczeń, symuluje wzajemne oddziaływanie płynów i gazów z powierzchniami. Analiza CFD jest prowadzona na etapie projektu, który staje się później podstawą do stworzenia prototypu. Dzięki zastosowaniu szybkich superkomputerów, możliwe jest uzyskanie coraz lepszych rozwiązań.

Analizy typu Multiphysics to zasadniczo zaawansowana CFD obejmująca dodatkowo fizykę układów złożonych: na przykład kinetykę reakcji chemicznych i mechanikę płynów albo metodę elementów skończonych z mechaniką molekularną. Analizy typu Multiphysics obejmuje zwykle rozwiązywanie układów równań różniczkowych cząstkowych.

W tym obszarze ESI Group oferuje rozwiązania obejmujące fizykę – od prostej po fizykę układów złożonych.

Pakiet ACE+ to głównie zestaw programów CFD i Multiphysics pokrywający zagadnienia półprzewodników, mikroprzepływów, biotechnologii, energetyki i niektórych aplikacji w przemyśle samochodowym.

Z kolei SYSTUS to narzędzie przeznaczone do zastosowań w analizach m.in.  konstrukcji  budowlanych.

 

Analiza CFD

Analiza CFD