TŁOCZENIE BLACH


 

PAM STAMP 2G

PAM STAMP 2G jest nowoczesnym i konkurencyjnym narzędziem, pozwalającym na kompletną symulacje procesów tłoczenia wraz z projektowaniem tłoczników, ich wirtualnym testowaniem oraz oceną odkształcalności. Zastosowanie PAM STAMP 2G pozwala na:

  • Znaczne skrócenie czasu niezbędnego do zaprojektowania procesu tłoczenia,

  • Znaczną redukcje kosztów całego procesu dzięki możliwości uzyskania poprawnego produktu za pierwszym razem, bez konieczności wielokrotnego tworzenia kosztownych, fizycznych prototypów

  • Automatyczną kompensację kształtu produktu tłocznikiem, co w połączeniu z szeroką bazą materiałów czyni PAM STAMP 2G wszechstronnym i konkurencyjnym narzędziem.

 

Wykonywalność/szacunek kosztów

 

Moduł Visual Quoting

 

Moduł Visual Quoting pozwala w szybki i bardzo wydajny sposób dokonać wstępnej oceny detalu (tak zwany one step solver). Symulację oraz rozwinięcie generujemy w zaledwie kilka minut. Poniżej informacje jakie jesteśmy w stanie uzyskać tylko na podstawie modelu 3D detalu:

• Automatyczne rozwinięcie

• Wygładzenie oraz odsunięcie lini zarysu wykrojki

• Analizę wykonalności detalu (tłoczność)

• Estymację kosztów poprzez Nesting i Automatyczny raport.

Szacunek kosztów wykonuje się po sprawdzeniu wykonalności. Wyniki tego typu analiz pozwalają znacznie zwiększyć uzysk dzięki wynajdowaniu obszarów zbędnego materiału na arkuszu blachy wsadowej – pozwala to na redukcje kosztów już w pierwszym etapie symulacji.

 

Projektowanie tłocznika

Projektowanie tłocznika

Moduł Visual-Diemaker wbudowany w PAM-STAMP 2G pozwala na szybkie i w pełni parametryczne projektowanie tłoczników oraz matryc. Dzięki wykorzystaniu dedykowanych funkcji znacznie przyspieszyć można proces przygotowania modelu oraz projektowania narzędzi. Niektóre funkcjonalności Visual-Diemaker:

• Dedykowana możliwość szybkiego podmieniania części modelu optymalizująca pracę podczas przeprowadzania wielu symulacji

• Wsparcie w całym cyklu produkcyjnym matryc i tłoczników (określanie naddatków na obróbkę skrawaniem, pomoc przy projektowaniu części łączonych itp.)

• Połączenie z symulacjami PAM-STAMP, automatyczne przygotowanie symulacji dla standardowych procesów

• Wsparcie dla tworzenia matryc przeznaczonych do kształtowania wytłoczek z kołnierzem.

 

Możliwa integracja z oprogramowaniem CATIA

 

Moduł PAM DIEMAKER dla Catia v5 pozwala na intuicyjne projektowanie stempli i matryc. Dzięki niemu możliwe jest szybkie tworzenie i porównywanie różnych konceptów tłoczników, znalezienie ich ewentualnych usterek oraz korektę.

catiaDzięki połączeniu PAM-DIEMAKER z CATIA V5 cały łańcuch operacji projektowania tłocznika może być wykonywany poprzez program CATIA – od
podania modelu CAD detalu, do otrzymania modelu CAD narzędzi. To udogodnienie pozwala znacznie oszczędzić czas, jednocześnie zapewniając wysokiej jakości wyniki.

PAM DIEMAKER w połączeniu z modułem Visual CAD Editor oferuje wiele specjalnych funkcji wspomagających projektowanie takie jak np:

• Czyszczenie i ewentualna naprawa modelu

• Szybkie projektowanie dociskaczy

• Wygodne określanie naddatków na obróbkę skrawaniem

 

 

Ocena odkształcalności

Ocena odkształcalności

Solver zaimplementowany w PAM STAMP 2G pozwala na znalezienie równowagi między szybkością procesu a jakością. Szeroka wbudowana baza materiałów oraz szybka wizualizacja wyników gwarantuje zmniejszenie ryzyka powstania pęknięć, pofałdowań i rozłamów. Dokładność analizy odkształcalności gwarantują takie czynniki jak:

• Możliwość zdefiniowania przez użytkownika kinematyki narzędzi w 3D

• Aktualna, zatwierdzoną baza materiałów

• Przejrzysta wizualizacja wyników odkształcalności, jakości części, obszarów narażonych na pęknięcie itp.

• Możliwość automatycznego generowania raportów

• Optymalizowanie kształtów blachy wsadowej

• Możliwość dokładnego zdefiniowania parametrów procesu (np. tarcie)

• Intuicyjny i przyjazny użytkownikowi interfejs

• Speed Up solver oferujący możliwość przeprowadzania szybkich analiz

 

 

Analiza stabilności procesu

Wykonanie analizy stabilności pozwala na dokładne sprawdzanie parametrów procesu oraz wyeliminowanie wszystkich ewentualnych błędów. Dzięki temu możliwe jest wykonanie wymaganych narzędzi poprawnie za pierwszym razem, bez konieczności tworzenia kosztownych fizycznych prototypów. Dzięki symulacji możemy rozszerzyć weryfikację procesu o analizę stabilności, biorąc pod uwagę zmienne z rzeczywistych warunków procesu.

PAM STAMP posiada możliwość automatycznego optymalizowania kształtu wykrojki. Po zaprojektowaniu narzędzi i pierwszych symulacjach można zadać programowi aby dopasował kształt wykroki np. poprzez zmiany położenia i kształtu otworu tak aby po procesie tłoczenia znalazł się w odpowiednim miejscu.

Początkowy kształt wykrojki

pam-stamp-2g-4

Po tłoczeniu pozycja otworów oraz zarysu w większości miejsc różniła się o 2 mm od założonej

pam-stamp-2g-5

Po procesie automatycznej optymalizacji program tak wyliczył kształt wykrojki, że finalnie otwory oraz zarys różnił się mniej niż 1 milimetr od założonego kształtu.

pam-stamp-2g-6

Obliczenie odskoku sprężystego oraz jego kompensacja tłocznikiem – aktualizacja modelu CAD

pam-stamp-2g-7

PAM STAMP 2G potrafi nie tylko precyzyjnie przewidzieć zjawisko sprężynowania, ale również zawiera moduł do automatycznego regulowania kształtu tłocznika w celu spełnienia wymogów kształtowo wymiarowych. Odkształcenia półwyrobu w każdym etapie tłoczenia, powodują wewnętrzne naprężenia, które generują nawrót sprężysty.

PAM-STAMP 2G pozwala obliczyć odskok sprężysty, przedstawiając obszary deformacji po podniesieniu stempla. Po osiągnięciu końcowego kształtu matrycy i stempla, należy zaktualizować ich modele CAD poprzez moduł Visual CAD Reconstruction. Symulacja z późniejszą kompensacją tłocznikiem jest szeroko używanym i chwalonym narzędziem, pozwalającym uniknąć kosztownych docięć i opóźnień w zamówieniach.

PAM STAMP 2G pozwala na znaczną redukcje czasu oraz kosztów produkcji

Wielokrotne poprawki (3-5 razy) jednej części to koszt około 4000 Euro, natomiast wykonanie poprawek dla jednej złożonej części może kosztować aż 18500 Euro. W przypadku postoju związanego z niewykonaniem matryc na czas, dzienny koszt to około 4500 Euro.

Wykorzystując PAM-STAMP 2G można przeprowadzić odpowiednie symulacje już na poziomie projektowania i znacząco zmniejszyć powyższe koszty oraz zaoszczędzić wiele czasu. Dla przykładu, stworzenie wirtualnych prototypów oraz przeprowadzenie symulacji tłoczenia na gorąco trwającej ok 2h może całkowicie wyeliminować konieczność wprowadzania poprawek gotowych już narzędzi i zaoszczędzić dzięki temu aż do 5 dni (3 dni na obróbkę poprawionych narzędzi i 2 dni na ich testowanie).

Niekonwencjonalne obszary zastosowania

pam-stamp-2g-8

System PAM STAMP używany jest z powodzeniem w praktycznie każdej branży gdzie formuje się blachę. Poniżej przedstawiono możliwe obszary jego zastosowania:

• Formowanie na gorąco

• Formowanie przez rozciąganie

• Formowanie nadplastyczne

• Formowanie z poduszką gumową

• Formowanie rur zaginanie hydroforming

• Tłoczenie wielotaktowe itp.

 

Referencje

1. PSA PEUGEOT CITROËN wykorzystuje PAM-STAMP 2G do poprawnego symulowania operacji zaginania na linii montażu pojazdów.

2. Shenyang Aircraft obniża wagę części konstrukcji myśliwców o 10-30% wykorzystując PAM-STAMP.

3. Harbin Aircraft Industry Group Co. Ltd pomyślnie implementuje symulacje formowania z podkładką gumową wykorzystując PAM-STAMP 2G.

4. Kirchhof Automotive korzysta z PAM-STAMP 2G.

5. Plast-Met Automotive Systems korzysta z PAM STAMP 2G.