SPAWANIE


Symulacja-spawania

W celu usprawnienia działalności zakładów produkcyjnych specjaliści z ESI Group opracowali aplikację SYSWELD. Ten zaawansowany program umożliwia precyzyjną i zaawansowaną symulację wszelkich procesów spawania oraz obróbki cieplnej. W wynikach analizy system precyzyjnie zaprezentuje, jakie zmiany metalurgiczne, odkształcenia, naprężenia, zmiany twardości oraz jaka wielkość i strefa wpływów ciepła wystąpią w spawanym obiekcie.

SYSWELD został wyposażony w liczne bazy materiałowe, zawierające najczęściej używane materiały w przemyśle ciężkim, motoryzacyjnym, lotniczym, chemicznym, energetycznym oraz nuklearnym. Rozwiązanie pozwala optymalizować procesy spawania z uwzględnieniem usztywnienia, wszystkich parametrów spawania oraz kolejności wykonywania spoin.

 Dzięki SYSWELD  będziesz mógł:

  • Zminimalizować koszt prototypowania i przeprowadzanych prób spawalniczych
  • Identyfikacji kierunków zniekształceń i wielkość
  • Zminimalizować koszt naprawy zniekształceń;
  • Stworzyć i zoptymalizować plan spawania w najkrótszym możliwym czasie
  • Dobrać najlepsze materiały
  • Utrzymać zniekształcenia przy spawaniu w ramach dopuszczalnej tolerancji;
  • Uzyskać najwyższą jakość spoin;
  • Kontrolować naprężenia w konstrukcjach spawanych, celem unikania wyboczeń;

Używając oprogramowania do wirtualnego spawania i montażu, możesz przewidzieć skutki wpływu ciepła w procesie spawania, co pozwoli Ci na efektywne projektowania elementów pod kątem odkształceń spawalniczych, jakości spoin i kontroli naprężeń szczątkowych.