KOMPOZYTY


KOMPOZYTY PAM

PAM-COMPOSITES jest dedykowanym narzędziem do symulacji  procesów wytwarzania części kompozytowych. System pozwala na definiowanie i optymalizację parametrów procesowych. Dodatkowo skutecznie minimalizuje  ryzyko wystąpienia defektów i prowadzi  do ogólnej poprawy jakości danej części, biorąc pod uwagę każdy etap jej wytwarzania.

Główne zastosowania:

 • Drapowanie suchych materiałów
 • Termoformowanie termoutwardzalnych lub termoplastycznych prepregów
 • Liquid Composites Molding (LCM) – wlewanie bądź wtryskiwanie żywicy w formę wstępną
 • Termoutwardzanie materiałów kompozytowych
 • Obliczanie naprężeń szczątkowych oraz niedokładności geometrycznych spowodowanych utwardzaniem.

 

 

Każdy etap procesu produkcyjnego jest poddawany symulacji i analizie. Informacja o materiale i jego historii , a także o temperaturze i stopniu utwardzenia są przekazywane z operacji do operacji.

 

Praktyczne podejście do projektowania

Dane produkcyjne mogą zostać przekazane do statycznej bądź dynamicznej analizy strukturalnej w celu realistycznej symulacji gotowego produktu. Dzięki takiemu podejściu marginesy projektowe są minimalizowane, co pozwala na jeszcze większą redukcję masy części.

 

 

Wydajny solver

 

Dzięki odpowiedniemu solverowi z dopasowanym interfejsem graficznym, system PAM-COMPOSITES może być z powodzeniem stosowany do obliczania ekstremalnie dużych numerycznych modeli LCM, wykorzystujących modele bryłowe lub powierzchniowe.

Tego typu wysoka wydajność jest wymagana np. w energetyce wiatrowej oraz w przemyśle lotniczym, ze względu na rozmiar komponentów oraz złożoność zagadnienia. Rozwiązanie to jest pomocne również w przemyśle Automotive ze względu na dużą szczegółowość geometrii, której wierne odzwierciedlenie w symulacji wymaga zastosowania bardzo gęstej siatki MES.

 

PAM-COMPOSITES

System PAM-COMPOSITES doskonale sprawdza się do symulowania procesów formowania wstępnego suchych materiałów lub termoformowania wstępnie zaimpregnowanych materiałów (tzw. prepregów  zrobionych z termoutwardzalnych lub termoplastycznych żywic).

 

 

Typowe wyniki uzyskiwane z takich symulacji:

 • Finalna orientacja włókien
 • Rozkład grubości
 • Optymalne rozwinięcie początkowej części
 • Przewidywanie miejsc rozdziału włókien
 • Przewidywanie pofałdowań
 • Odkształcenia i naprężenia
 • Objętość włókien w części kompozytowej
 • Wskaźnik zagęszczenia.

PAM-COMPOSITES może być z powodzeniem wykorzystywany także do symulowania wlewania bądź wstrzykiwania żywic w formę wstępną – również z wkładkami.

Możliwe do zamodelowania procesy:

 • Wstępne nagrzewanie formy
 • Formowanie żywicy (RTM)
 • Próżniowa infuzja żywicy (VARI)
 • Kompresyjne RTM (C-RTM)
 • Wysoko ciśnieniowe RTM (HP-RTM).

Typowe wyniki symulacji:

 • Przewidywanie miejsc występowania stref suchych
 • Poziom porowatości
 • Czas wtrysku
 • Ewolucja temperatury.

 

 

Oszczędność czasu i redukcja defektów

PAM-COMPOSITES pozwala na wyeliminowanie defektów produkcyjnych i podniesienie jakości produkowanych części podczas projektowania, zanim zostaną przygotowane pierwsze narzędzia. Symulacje mogą zostać wykorzystane również do poprawy istniejących już procesów produkcyjnych