Archiwa: Produkty


Pam-Composites-Wytwarzanie-kompozytów

Kompozyty pod kontrolą Orientacja włókien Pofałdowania Wskaźnik zagęszczenia Symulacje wytwarzania kompozytów Rozkład grubości Rozwinięcia Odkształcenia naprężenia Kluczowe korzyści PAM-COMPOSITES jest dedykowanym narzędziem do symulacji procesów wytwarzania części kompozytowych. System pozwala na definiowanie i optymalizację parametrów procesowych. Dodatkowo skutecznie minimalizuje ryzyko wystąpienia defektów i prowadzi do ogólnej poprawy jakości danej części, biorąc pod uwagę każdy etap… Read more »

Czytaj więcej


Pam-crash-VPS-Zderzenia-Crash testy

Zderzenia / crash testy Eksplozje Akustyka Jedna siatka MES Symulacje wytrzymałościowe Zderzenia i bezpieczeństwo Drgania Klasyczna wytrzymałość Kluczowe korzyści System VPS (PAM-CRASH) oparty o Metodę Elementów Skończonych jest odpowiedzią na potrzeby wielu gałęzi przemysłu. Pozwala on bowiem na symulowanie zachowania różnego rodzaju materiałów w warunkach obciążenia dynamicznego. PAM-CRASH znajduję szerokie zastosowanie w przemyśle automotive, gdyż… Read more »

Czytaj więcej


ODLEWANIE

Odlewnictwo pod kontrolą Porowatość skurczowa Niespawy Tlenki i defekty Symulacje Odlewnicze Pękanie odlewów Niedolewy Układy wlewowe Kluczowe korzyści ProCAST / QuickCAST, służący do profesjonalnej symulacji procesu odlewania. Oprogramowanie umożliwia przewidywanie przebiegu całego procesu odlewania (od wypełnienia formy do ochłodzenia do temperatury otoczenia), a ponadto pozwala przewidzieć wady odlewnicze, strukturę i właściwości mechaniczne oraz odkształcenia odlewów.… Read more »

Czytaj więcej


Pam-STAMP-system-do-symulacji-tloczenia-blach

Tłoczenie pod kontrolą Pęknięcia Pofałdowania Defekty kosmetyczne Symulacje Tłoczenia Tłoczność Sprężynowanie Nowoczesne materiały Kluczowe korzyści PAM STAMP jest nowoczesnym i unikalnym narzędziem zapewniającym wparcie dla całego łańcucha projektowania procesu tłoczenia. Od wstępnej oceny wykonalności części, przez projektowanie narzędzi, aż do pełnej symulacji weryfikacyjnej. Pozwala to znaleźć ewentualne defekty i wyeliminować je przed właściwym uruchomieniem procesu.… Read more »

Czytaj więcej


Sysweld-system-do-symulacji-spawania

Spawanie pod kontrolą Odkształcenia Struktura materiału Rozkład twardości Symulacje spawania Pęknięcia Trwałość połączeń Sekwencja spawania Kluczowe korzyści W celu usprawnienia działalności zakładów produkcyjnych specjaliści z ESI Group opracowali aplikację SYSWELD. Ten zaawansowany program umożliwia precyzyjną i zaawansowaną symulację wszelkich procesów spawania oraz obróbki cieplnej. W wynikach analizy system precyzyjnie zaprezentuje, jakie zmiany metalurgiczne, odkształcenia, naprężenia,… Read more »

Czytaj więcej