Ogranicz koszty i zużycie materiału dzięki optymalizacji kształtu wykrojki w PAM-STAMP


Zapraszamy do sprawdzenia, jak prosta analiza w systemie PAM-STAMP może przyczynić się do ograniczenia kosztów produkcji. Po wirtualnym zdefiniowaniu procesu tłoczenia, możliwa jest jego dokładna weryfikacja i optymalizacja. Umożliwia to rezygnację z kosztownych fizycznych prototypów.

Podczas projektowania procesu równie istotne co uzyskanie odpowiedniej tolerancji wymiarowej wytłoczek są również kwestie ekonomiczne. Optymalne jest uzyskanie jak największego uzysku materiałowego przy jednoczesnym bezproblemowym przebiegu tłoczenia. W praktyce wiąże się to z kosztownymi i żmudnymi próbami (iteracjami) dla różnych kształtów wstępniaka.

 

 

System PAM-STAMP dzięki możliwości optymalizacji konturu, na podstawie zaprojektowanych narzędzi w bardzo krótkim czasie pozwala wyznaczyć optymalny kontur. Jest to optymalizacja biorąca pod uwagę rzeczywisty proces tłoczenia, anizotropie blachy, tarcie oraz wszystkie istotne współczynniki procesowe, co czyni ją bardzo dokładną i wierną rzeczywistości.

 

Rys. 1. Przykład analizy formowania. Bazowa wykrojka oraz wynik formowania – zbyt duże naddatki:

 

 

Rys. 2. Ponowna analiza po automatycznej optymalizacji konturu. Zoptymalizowana wykrojka pozwala uzyskać kształt ‘na gotowo”

 

 

 

Zoptymalizowany kształt wykroju pomaga oszczędzać materiał oraz pozwala ograniczyć końcowe operacje okrawania.