Firma VPI Polska  powstała, aby wspierać działalność polskich przedsiębiorców przemysłowych w szybkim  wytwarzaniu innowacyjnych i niezawodnych produktów, przy jednoczesnej redukcji kosztów. W skład naszego zespołu wchodzą specjaliści z firm TMSys oraz CadXpert, posiadający wieloletnie doświadczenie w dystrybucji profesjonalnych systemów CAD/CAM/CAE oraz narzędzi do szybkiego prototypowania drukarek 3D i skanerów 3D.

Dostarczamy najnowocześniejsze rozwiązania i usługi z zakresu symulacji procesów produkcyjnych, wirtualnego prototypowania i zaawansowanego druku 3D,  takich cenionych producentów, jak: ESI Group, Prodways czy też IronCAD. Nasze dedykowane narzędzia do symulacji numerycznych  oraz druku 3D umożliwiają opracowanie wirtualnych prototypów, wiernie odzwierciedlających rzeczywiste produkty, procesy ich wytwarzania oraz oddziaływanie czynników zewnętrznych.

Dzięki naszym rozwiązaniom  możliwe jest wprowadzenie wymaganych zmian konstrukcyjnych i technologicznych na długo przed powstaniem fizycznych prototypów. Skutkuje to radykalnym skróceniem czasu oraz obniżeniem kosztów wprowadzenia innowacyjnych i niezawodnych produktów na rynek.