PRZEMYSŁ CIĘŻKI I MASZYNOWY


banner_heavy_industry_machinery

 

Na segment maszyn przemysłowych i przemysłu ciężkiego bezpośrednio wpływają dominujące trendy światowe, zmiany technologiczne oraz przemiany w środowisku. Do znaczących trendów należą wzrost populacji i urbanizacja, które powodują wzrost zapotrzebowania na surowce i nowe inwestycje infrastrukturalne. Do trendów środowiskowych należą potrzeba kontroli zanieczyszczeń i regulacje dotyczące zużycia energii czy bezpieczeństwa wydobycia surowców. Upowszechnienie się elektroniki i technologii bezprzewodowych stworzyło innowacyjne rozwiązania technologiczne, zwiększyło jednak poziom skomplikowania projektów oraz metod produkcji. ESI Group oferuje szereg rozwiązań inżynierskich, które spełniają potrzeby branży wyposażenia przemysłowego, od konstrukcji stalowych, maszyn rolniczych, górniczych, ciężkiego sprzętu elektrycznego, po urządzenia do obróbki metali i drewna. Rozwiązania ESI Group obejmują projekty przemysłu ciężkiego i maszyny przemysłowe – w tym konstrukcje nośne, silniki, układy przeniesienia napędu oraz kabiny i wnętrza. Oferują sprawdzone metodologie i rozwiązania zapewniające innowacyjność przy jednoczesnym obniżeniu kosztów, ryzyka oraz czasu opracowania produktu.